Oprema za voćarstvo i vinogradarstvo

PRESOVANJE GROŽĐA

Enološke posude

 

Presovanje grožđa je jedan od najvažnijih postupaka u njegovoj preradi prilikom proizvodnje vina. Nakon muljanja i fermentacije grožđa pristupa se ceđenju, odnosno presovanju neprovrele ili provrele komine.

Presovanje se može obaviti s prekidima (diskontinuirano presovanje),  kao i bez prekida (kontinuirano presovanje).

Prilikom presovanja, uz postupno oticanje mošta. mora se osigurati paralelno povećanje i održavanje pritiska. To je potrebno kako bi se sprečilo naglo smanjenje volumena kanala za isticanje mošta između krutih čestica komine. Način postizanja pritiska zavisi od konstrukciji prese, odnosno od toga da li je u pitanju: mehanička, hidraulična, pneumatska ili kontinuirana presa.

Postupku presovanja komine je veoma važan i treba mu pristupiti vremenski što pre, a trajanje ciklusa ceđenja mora biti što kraće. Na taj način izbeći će se preterana i nepoželjna oksidacija komine i mošta sa svim njenim posledicama. Jako ceđenje, znači ceđenje s povećanim pritiskom, s ciljem većeg iskorišćenja nije poželjno, jer ide na štetu kvaliteta mošta i samoga vina.

U toku prerade grožđa 40-70 % mošta dobijemo postupcima koji prethode presovanju (ceđenju).

Od izradi i tipu presa, što se ogleda u njihovoj konstrukciji i načinu rada, zavisi iskorišćenje, a što je još i važnije, sastav mošta, posebno s obzirom na specifičnu gustoću (težinu), količinu ekstrakta i fenolnih materija.

Na sastav mošta, a time i na kvalitet, utiču i oštećenja peteljke, ako se one prethodno ne odvoje pomoću posebno dizajniranih muljača za muljanje grožđa sa odvajanjem peteljki.

Na kraju, osim svojstava sorte (kultivara), kao i kvaliteta grožđa, možemo slobodno reći: 

"Presovanje kao radnja proizvodnje mošta osnova je budućeg kvaliteta vina."

Prese za voće

Muljače za grožđe

Muljače i pasirke za voće

Pumpe za pretakanje

Pumpe za kljuk

Uređaji za filtriranje

Pretakači

INOX burad

Polipropilenske posude

Drvena burad

Staklena ambalaža

Čepilice

Aparati za kapice

Zatvarači

Vrenjače

Punilice

Oprema za pranje flaša

Merni instrumenti

Pasterizator

   
   
   
 

Prethodna stranica  Prethodna stranica

   
 

 

     

Vrh stranice Vrh strane

 

Copyright © Migros 2001 - 2006